Company Logo

MarathiCurrent Affairs

Mission Impossible: PYQ for Current affairs

Sep 27, 2020 • 1h 15m

Avatar

Shrikant Sathe

29M watch mins

या स्पेशल क्लासमध्ये आगामी राज्यसेवा 2020 पूर्व परीक्षेसाठीचे संभाव्य प्रश्नांचा सराव व विश्लेषण घेण्यात येईल. आगामी संयुक्त पूर्वपरीक्षेत चालू घडामोडींंवरील मार्क पक्के करायचे आहेत का? तर तुम्ही योग्य ठिकाणी आहात.

MarathiCurrent Affairs
Thumbnail
    COMPANY
  • About us
  • Careers
  • Blogs
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
EDUCATOR APP
Play Store
App Store
warningNo internet connection