Company Logo

HindiHistory

विजयपथ इतिहासाचा भाग -40 प्रश्नाच्या स्वरूपात

Apr 27, 2020 • 57m

Avatar

Swarashri Wagh

12M watch mins

या लेक्चर मध्ये डॉ स्वरश्री वाघ इतिहासातील महत्वाच्या संकल्पना प्रश्न व विश्लेषणातून समजावून देती

HindiHistory
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
MarathiHistory

दिवस -१ "संयुक्त पुर्व परीक्षा इतिहास रिव्हीजन"

Ended on Aug 16, 2021

Umesh Kudale

More from Swarashri Wagh

Similar Plus Courses

warningNo internet connection