Company Logo

MarathiGeography

भूगोल : L 12 चक्रीय वादळे (नावे कसे ठरवतात)

Oct 8, 2020 • 1h 9m

Avatar

Vilas Pawar

5M watch mins

संयुक्त गट ब परीक्षेमध्ये या घटकावर एक प्रश्न नक्की असतो.चक्रीवादळ कसे तयार होतात त्यांना नावे कसे देतात व 2019 - 20 मध्ये कोणती चक्रीवादळे अरबी समुद्र ,बंगालचा उपसागर व हिंदी महासागरामध्ये आली यावर विलास पवार सर सविस्तर चर्चा करतील ........

MarathiGeography
Thumbnail

Similar Classes

ThumbnailLive
MarathiGeography

भूगोल - सराव प्रश्नांचा महासंग्राम (भाग 3)

Lesson 1 • Started at 6:45 AM

Ramesh Runwal

More from Vilas Pawar

Similar Plus Courses

warningNo internet connection