Company Logo

Marathi Indian Economy

आर्थिक कायदे: FERA & FEMA

May 28, 2020 • 1h

Avatar

Abhijit Rathod

76M watch mins

फेरा आणि फेमा हे कायदे काय होते व यामध्ये बदल काय करण्यात आला याची सखोल माहिती परीक्षाभिमुख पद्धतीने घेण्यात येईल येईल..

Marathi Indian Economy
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
Marathi Indian Economy

राज्यसेवा पूर्व व संयुक्त पूर्व

Ended on Oct 16, 2020

Abhijit Rathod

More from Abhijit Rathod

Similar Plus Courses

warningNo internet connection