Company Logo

MarathiPractice & Strategy

पोलीस भरती : इ 7 वी विज्ञान टेस्ट(संपूर्ण बुक 100 प्रश्न )

May 14, 2021 • 1h 1m

Avatar

Kapil Kalkekar

8M watch mins

पोलीस भरती /सरळसेवा भरती / सर्वच परीक्षांसाठी अत्यंत उपयुक्त पुस्तक म्हणजे इयत्ता ७ वी विज्ञान .  सदरील क्लास मध्ये हिंट मास्टर कपिल सरांनी संपूर्ण पुस्तक प्रश्न उत्तराच्या स्वरूपात हिंट आणि ट्रिक्स सह कव्हर केले आहे. शालेय पुस्तके वाचनाला दिशा देण्यासाठी नक्की सहभागी व्हा .

MarathiPractice & Strategy
Thumbnail
    COMPANY
  • About us
  • Careers
  • Blogs
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
EDUCATOR APP
Play Store
App Store
warningNo internet connection