Company Logo

MarathiHistory

प्राचीन भारतातील धार्मीक आंदोलन बौध्द धर्म

Aug 10, 2020 • 1h 6m

Avatar

Abhijitsinh Thakur

653K watch mins

विद्यार्थी मित्रहो या लेक्चर मध्ये आपण राज्यसेवेच्या दृष्टी ने महत्वाचा भाग बोध्द धर्माची स्थापना चित्राच्या स्वरुपात पहाणार आहोत हे लेक्चर मराठी मध्ये असेल व सोबत नोट्स देखील दिल्या जातील

MarathiHistory
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
MarathiHistory

दिवस -१ "संयुक्त पुर्व परीक्षा इतिहास रिव्हीजन"

Ended on Aug 16, 2021

Umesh Kudale

More from Abhijitsinh Thakur

Similar Plus Courses

warningNo internet connection