Company Logo

MarathiPractice & Strategy

सामान्य ज्ञान GK TEST ५० प्रश्नांचा मेगा सराव भाग ५२

Sep 28, 2020 • 1h 4m

Avatar

Anand Pawar

10M watch mins

सामान्य ज्ञान GK TEST ५० प्रश्नांचा मेगा सराव भाग ५२ या टॉपिक चा परिपूर्ण अभ्यास करून घेणार आहेत. हा क्लास MPSC, सरळसेवा, पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अतिशय उपयुक्त आहे. क्लास हा मराठी भाषेमध्ये होईल आणि नोट्स सुद्धा मराठी भाषेमध्ये दिल्या जातील.

MarathiPractice & Strategy
Thumbnail
    COMPANY
  • About us
  • Careers
  • Blogs
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
EDUCATOR APP
Play Store
App Store
warningNo internet connection