Company Logo

MarathiMarathi Grammar

महाराष्ट्रभरती तलाठी लिपिक आरोग्यसेवक पोलीस महाडा मराठी प्रश्न सराव

Oct 25, 2021 • 1h 3m

Avatar

Nilesh Rathod

12M watch mins

या क्लासमध्ये निलेश राठोड सर संपूर्ण मराठी व्याकरण यावरील तलाठी ग्रामसेवक लिपिक आरोग्य सेवक भरती पोलीस भरती व तत्सम स्पर्धा परीक्षेसाठी सर्व संभाव्य प्रश्न संच सोडून घेतील व पीडीएफ स्वरूपात नोट्स उपलब्ध करून देतील

MarathiMarathi Grammar
Thumbnail

Similar Classes

ThumbnailLive
MarathiMarathi Grammar

महाराष्ट्र भरती तलाठी लिपिक पोलीस महाडा भुमिअभिलेख मराठी संभाव्य प्र

Lesson 1 • Started at 10:30 AM

Nilesh Rathod

More from Nilesh Rathod

Similar Plus Courses

warningNo internet connection