Company Logo

MarathiGeography

भूगोल व कृषी MPSC 2011 ते 2019 पर्यंत विचारलेल्या प्रश्नांची सिरीज L1

Oct 27, 2020 • 1h 8m

Avatar

Vilas Pawar

5M watch mins

या लेक्चरमध्ये विलास पवार सर 2011 पासून ते 2019 पर्यंत MPSC आयोगाने विचारलेल्या प्रश्नांचे सविस्तर विश्लेषण करून मार्गदर्शन करणार आहेत यामुळे विद्यार्थ्यांनाआगामी राज्यसेवा व संयुक्त गट ब परीक्षेसाठी जास्तीत जास्त फायदा होईल

MarathiGeography
Thumbnail

Similar Classes

More from Vilas Pawar

Similar Plus Courses

    COMPANY
  • About us
  • Careers
  • Blogs
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
EDUCATOR APP
Play Store
App Store
warningNo internet connection