Company Logo
Marathi Indian Economy

अर्थव्यवस्थेचे विकास प्रारूप Growth model

Jun 16, 2020 • 1h 3m

Abhijit Rathod

24M watch mins

केस मॉडेल.. हेरॉल्ड डोमोर मॉडेल.. मनमोहन सिंग मॉडेल... महानोबोलीस मॉडेल...

Marathi Indian Economy
warningNo internet connection