Company Logo
Marathi Indian Economy

भारतीय अर्थव्यवस्था : आयोगाचे मागील वर्षाचे प्रश्न व विश्लेषण

Aug 13, 2020 • 1h 1m

Swapnil Rathod

13M watch mins

भारतीय या क्लास मध्ये स्वप्नील राठोड सर आयोगाने भारतीय अर्थव्यवस्था या घटकावर विचारलेल्या प्रश्नांवर चर्चा करणार आहेत ज्यामध्ये प्रत्येक प्रश्नाचे सखोल स्पष्टीकरण देण्यात येणार आहे . हा क्लास महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या प्रत्येक परीक्षेकरिता उपयोगी ठरणार आहे . हा क्लास मराठीमध्ये शिकवला जाणार असून नोट्स सुद्धा मराठीतच देण्यात येणार आहे

Marathi Indian Economy
warningNo internet connection