Company Logo

MarathiMaths and Reasoning

बेसिक अंकगणित- BODMAS, नैसर्गिक सम-विषम संख्याची बेरिज Triks

Jul 21, 2021 • 1h

Avatar

Pavan Deshpande

2M watch mins

या क्लास मधे पवन देशपांडे सर बेसिक अंकगणित- BODMAS, नैसर्गिक सम-विषम संख्याची बेरिज या मह्त्वाच्या घटकाचा सराव करुन घेनार आहेत. हा घट्क सरलसेवा मध्ये अतिशय महत्वाचा आहे. Maharshtra Bharati Exam मध्ये हा घट्क महत्वाचा आहे.

MarathiMaths and Reasoning
Thumbnail

Similar Classes

ThumbnailLive
MarathiMaths and Reasoning

गणित बुद्धीमत्ता टेस्ट, पोलीस भरती, आरोग्य विभाग, म्हाडा भरती,

Lesson 1 • Started at 1:30 PM

Praful Pawar

More from Pavan Deshpande

Similar Plus Courses

warningNo internet connection