Company Logo
MarathiScience

क्रमिक पुस्तकांची उजळणी - विषय - विज्ञान - वर्ग ६ - प्रकरण १ व २

Apr 16, 2021 • 1h

Swarashri Wagh

11M watch mins

या लेक्चर मध्ये डॉ स्वरश्री वाघ विज्ञान विषयाला सोपे करून देण्यासाठी क्रमिक पासूनच शिकवणे सुरु करीत आहे ,तर या लेक्चर चा लाभ सर्व विद्यार्थ्यांनी घ्यावा .

MarathiScience
warningNo internet connection