Company Logo

Marathi Indian Economy

◆ कोरोना (COVID-19) चे भारतीय अर्थव्यवस्थे वर झालेले परिणाम ◆

May 10, 2020 • 1h 1m

Avatar

Gajanan Bhaske

675K watch mins

या Lecture मध्ये गजानन भस्के सर, पुढील महत्वाच्या मुद्यांवर चर्चा करतील, कोरोना मुळे भारतातील विविध क्षेत्रावर झालेले नकारात्मक परिणाम, उदा.- राष्ट्रीय उत्पन्न, बेरोजगारी, कृषी, उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन, ई. हा वर्ग मराठीत घेण्यात येणार आहे, व त्याबाबत च्या नोट्स पण दिल्या जातील. MPSC च्या सर्व विध्यार्थ्यांसाठी हा वर्ग खूप माहितीपूर्ण व उपयोगी असेल.

Marathi Indian Economy
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
Marathi Indian Economy

राज्यसेवा पूर्व व संयुक्त पूर्व

Ended on Oct 16, 2020

Abhijit Rathod

More from Gajanan Bhaske

Similar Plus Courses

warningNo internet connection