edu-image

History • free class

TET - 2021 PSYCHOLOGY QP ANALYSIS P - 1 (PART - 2)


Aug 9, 2021 • 747 views

1:05:08

EN

History

TET - 2021 PSYCHOLOGY QP ANALYSIS P - 1 (PART - 2)


Aug 9, 2021 • 1h 5m • 747 views

ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಣುವಿರಿ.

Read more

Similar Classes

More from Imamsab Multani

Similar topic practice

Similar Plus Courses