Company Logo
MarathiCurrent Affairs

स्पेशल १०० बॅच : - संपूर्ण अभ्यास उजळणी

Apr 5, 2020 • 1h 8m

Sachin Warulkar

20M watch mins

स्पेशल १०० बॅच : - संपूर्ण अभ्यास उजळणी सर्व स्पर्धा परीक्षा चालू घडामोडी,नकाशाच्या साहाय्याने भूगोल,इतिहास अभ्यास. ह्या क्लास मध्ये सचिन वारूळकर सर नकाशाच्या साहाय्याने भूगोलाचा अभ्यास नेमका अचूक प्रकारे कसा केल्या जाईल हे ५ क्लास मध्ये करून घेणार आहे. हा क्लास MPSC परीक्षेच्या विविध परीक्षेची तयारी करणाऱ्या सर्व विध्यर्थ्याना उपयोग पडेल. कोर्से मध्ये मराठी भाषेमध्ये शिकवलं जाणार असुन नोट्स सुद्धा मराठी मधेच दिल्या जातील.

No internet connection