edu-image
EN

Current Affairs

Special class by Abhijit Rathod : 8

Nov 30, 2022 • Class was cancelled by the Educator

Avatar
badge

कंबाईन आणि राज्यसेवेच्या ( 2023 करिता ) दृष्टीने जे घटक महत्वपूर्ण असतील त्या संबधी सखोल आढावा व परीक्षेच्या दृष्टीने लेखन कौशल्य विकसित करण्यात येईल.

Read more

0 learners have watched


Similar Classes

More from Abhijit Rathod

Similar topic practice

Similar Plus Courses