edu-image
EN

Practice & Strategy

संयुक्त पूर्वपरीक्षेसाठी अर्थव्यवस्था विषयातील महत्त्वपूर्ण घटक

Jan 24, 2023 • 1h 9m

Avatar
badge

या लेक्चर मध्ये रमेश रुणवाल सर अर्थव्यवस्था विषयातील महत्त्वपूर्ण घटकांवर चर्चा करणार आहेत. येत्या संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी अर्थव्यवस्था विषयातील या घटकांना महत्त्व देणे अपेक्षित आहे.

Read more

346 learners have watched


Similar Classes

More from Ramesh Runwal

Similar Plus Courses