Company Logo
MarathiIndian Polity & Governance

संयुक्त पूर्वपरीक्षा - राज्यघटना विषयातील महत्वाचे घटक

Apr 1, 2021 • 1h 10m

Ramesh Runwal

39M watch mins

या सत्रामध्ये डॉ रमेश रुणवाल सर "राज्यघटना उजळणी" या घटकावर सखोल चर्चासत्र घेणार आहेत. डॉ रमेश सरांना पुणे विद्यापीठ आणि BARTI, पुणे याठिकाणी 7 वर्षांपासून मार्गदर्शनाचा अनुभव आहे. हे सत्र राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा तसेच संयुक्त पूर्वपरीक्षा या परीक्षांसाठी उपयुक्त ठरेल. हे सत्र मराठीमध्ये घेण्यात येईल तसेच नोट्स मराठी मध्ये देण्यात येतील.

MarathiIndian Polity & Governance
Thumbnail
warningNo internet connection