edu-image
EN

Practice & Strategy

संयुक्त पूर्वपरीक्षा - भूगोल विषयातील महत्त्वपूर्ण घटक

Jan 28, 2023 • 1h 8m

Avatar
badge

या सत्रामध्ये डॉ रमेश रुणवाल सर "भूगोल" या घटकावर सखोल सराव घेणार आहेत. डॉ रमेश सरांना पुणे विद्यापीठ आणि BARTI, पुणे याठिकाणी 9 वर्षांपासून मार्गदर्शनाचा अनुभव आहे. हे सत्र राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा तसेच संयुक्त पूर्वपरीक्षा या परीक्षांसाठी उपयुक्त ठरेल. हे सत्र मराठीमध्ये घेण्यात येईल तसेच नोट्स मराठी मध्ये देण्यात येतील.

Read more

217 learners have watched


Similar Classes

More from Ramesh Runwal

Similar Plus Courses