Company Logo
MarathiPractice & Strategy

संयुक्त पूर्व परीक्षा रॅपिड फायर सचिन वारूळकर सरांसोब

Apr 5, 2021 • 44m

Sachin Warulkar

53M watch mins

संयुक्त पूर्व परीक्षा रॅपिड फायर सचिन वारूळकर सरांसोबत :- ह्या क्लास मध्ये सचिन वारूळकर सर स्पर्धा परीक्षेच्या गतवर्षीच्या सर्व प्रश्नांचा अभ्यास ह्या क्लास मध्ये करून घेणार आहे. हा क्लास MPSC परीक्षेच्या विविध परीक्षेची तयारी करणाऱ्या सर्व विध्यर्थ्याना उपयोग पडेल. कोर्से मध्ये मराठी भाषेमध्ये शिकवलं जाणार.

MarathiPractice & Strategy
warningNo internet connection