Company Logo
Marathi Indian Economy

संयुक्त पूर्व परीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण उजळणी

Mar 22, 2020 • 1h 27m

Sachin Warulkar

19M watch mins

संयुक्त पूर्व परीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण उजळणी ह्या क्लास मध्ये सचिन वारूळकर सर संयुक्त पूर्व परीक्षेचा अभ्यास नेमका अचूक प्रकारे कसा केल्या जाईल हे ५ क्लास मध्ये करून घेणार आहे. हा क्लास MPSC परीक्षेच्या विविध परीक्षेची तयारी करणाऱ्या सर्व विध्यर्थ्याना उपयोग पडेल. कोर्से मध्ये मराठी भाषेमध्ये शिकवलं जाणार असुन नोट्स सुद्धा मराठी मधेच दिल्या जातील.

No internet connection