Company Logo

MarathiCSAT

संख्या शाब्दिक उदाहरणे तोंडी सोडवणे ते पण काही सेकंदात

Apr 23, 2021 • 2h 1m

Avatar

Shivprasad Tawde

829K watch mins

संख्या या प्रकरणावरील शाब्दिक उदाहरणे तोंडी सोडवण्यासाठी आपणाला काही सूत्राची आवश्यकता नाही फक्त बेरीज वजाबाकी गुणाकार भागाकार यायला पाहिजे ते पण काही सेकंदात सोडवता येतील त्यासाठी एक वेळेस क्लास करावा लागेल

MarathiCSAT
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
MarathiCSAT

गणित सोडवा फक्त ट्रिक्स ने सूत्र न वापरता - Yuvraj Jadhao

Ended on Feb 5, 2021

Yuvaraj Jadhao

More from shivprasad tawde

Similar Plus Courses

warningNo internet connection