Company Logo
HindiGeography

संजीवनी : प्लेट टेक्टॉनिक

Nov 26, 2020 • 52m

Kiran Gayakwad

113M watch mins

या क्लास मध्ये सर upsc चे विद्यार्थी ज्या पद्धतीने अंतिम उजळणी करतात त्या पद्धतीनेच तुम्हाला आठवड्याचा अभ्यास प्लॅन ने महत्वाच्या संकल्पना घेणार आहेत. ज्यामुळे तुम्ही सरांच्या सर्व विषयात सातत्याने अभ्यासकेल्यास पारंगत व्हाल व सर्व महत्वाच्या संकल्पना तुमच्या पक्क्या होतील.

HindiGeography
warningNo internet connection