Company Logo
MarathiHistory

समाज सुधारक - सराव पेपर १

Oct 8, 2020 • 1h 8m

Santosh Chavan

1M watch mins

या क्लास मधे संतोष चव्हाण, समाज सुधारक या घटकावर सराव पेपर घेणार आहे. राज्यसेवा पूर्व आणि संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

No internet connection