Company Logo
MarathiScience

सजीवांचे वर्गीकरण व पार्श्वभूमी

Aug 15, 2020 • 1h 2m

Ashok Pawar

6M watch mins

या क्लासमध्ये अशोक पवार सर सामान्य विज्ञान विषयामध्ये सजिवांचे वर्गीकरण या घटकावर संयुक्त पूर्व परीक्षेत येणारे 3 प्रश्न व राज्य सेवा पूर्व परीक्षेत येणारे 3 प्रश्न सोडवण्यासाठी मार्गदर्शन करतील व सजिवांचे वर्गीकरण या घटकाची सविस्तर नोट्स उपलब्ध करून देतील

MarathiScience
warningNo internet connection