edu-image

Science • free class

Science with PYQs for PC/PSI/KPTCL/SSC/RRB-27


Starts on Jul 1, 2022 • 1:30 AM

45

EN

Science

Science with PYQs for PC/PSI/KPTCL/SSC/RRB-27


Jul 1, 2022 • Class was cancelled by the Educator • 0 views

ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಪುಟ್ಟರಾಜು ಟಿಡಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ವಿವರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು PSI/ FDA/PC/SSC/RRB/KPTCL ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ

Read more

Similar Classes

More from Puttaraju Td

Similar topic practice

Similar Plus Courses