Company Logo

MarathiScience

सा.विज्ञान:महासंग्राम 2.0:स्टेट बोर्ड रिव्हिजन(9th to 12th class)भाग-1

May 3, 2021 • 1h 1m

Avatar

ASHOK PAWAR

8M watch mins

महासंग्राम 2.0 या क्लास मध्ये अशोक पवार सर संयुक्त पूर्व व राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी सामान्य विज्ञान-स्टेट बोर्ड 9th to 12th class रिविजन करून घेतील व सविस्तर नोट्स उपलब्ध करून देतील.

MarathiScience
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
MarathiScience

Strategy lecture by Abhijit Rathod

Ended on Sep 9, 2021

Abhijit Rathod

More from ASHOK PAWAR

Similar Plus Courses

warningNo internet connection