edu-image

Science • free class

सा.विज्ञान:महासंग्राम 2.0:स्टेट बोर्ड रिव्हिजन(9th to 12th class)भाग-1


May 3, 2021 • 191 views

1:01:27

EN

Science

सा.विज्ञान:महासंग्राम 2.0:स्टेट बोर्ड रिव्हिजन(9th to 12th class)भाग-1


May 3, 2021 • 1h 1m • 191 views

महासंग्राम 2.0 या क्लास मध्ये अशोक पवार सर संयुक्त पूर्व व राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी सामान्य विज्ञान-स्टेट बोर्ड 9th to 12th class रिविजन करून घेतील व सविस्तर नोट्स उपलब्ध करून देतील.

Read more

Similar Classes

More from Ashok Pawar

Similar topic practice

Similar Plus Courses