Company Logo
MarathiScience

सामान्य विज्ञान: स्टेट बोर्ड रिविजन-8th-12th Class Line to Line Decode

Dec 16, 2020 • 59m

Ashok Pawar

7M watch mins

या क्लासमध्ये अशोक पवार सर सामान्य विज्ञान विषयामध्ये 8वी ते 12वी स्टेट बोर्ड Line to Line Decode करून मार्गदर्शन करतील व या घटकाची सविस्तर नोट्स उपलब्ध करून देतील राज्यसेवा पूर्व परीक्षा व संयुक्त पूर्व परीक्षा- 2020 साठी अटक महत्त्वपूर्ण आहे

MarathiScience
Thumbnail
warningNo internet connection