Company Logo
MarathiEnvironment

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा- पर्यावरण 8 मार्क- रिविजन लेक्चर

Oct 7, 2020 • 1h 8m

ASHOK PAWAR

7M watch mins

या क्लासमध्ये अशोक पवार सर 11 ऑक्टोंबर : राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पर्यावरण या घटकावर येणाऱ्या 8 प्रश्नांसाठी मार्गदर्शन करतील व या घटकाची सविस्तर नोट्स उपलब्ध करून देतील राज्यसेवा पूर्व परीक्षा व संयुक्त पूर्व परीक्षा- 2020 साठी अटक महत्त्वपूर्ण आहे

MarathiEnvironment
Thumbnail
warningNo internet connection