Company Logo
MarathiMaharashtra Specific Topics

PYQ's (इतिहास GS 1) स्वातंत्र्याची चळवळ

May 13, 2021 • 56m

Santosh Chavan

9M watch mins

या क्लास मधे संतोष चव्हाण, राज्यसेवा मुख्य परीक्षाला आलेल्या PYQ's वर लेक्चर घेणार आहे. आपल्या मित्रांसह मोठ्यासख्येने लेक्चरला जॉईन व्हा.

MarathiMaharashtra Specific Topics
warningNo internet connection