Company Logo
TamilHistory

புயல் தேசியம் : இந்திய தேசிய இயக்கம் ( PART 2)

Oct 21, 2020 • 51m

Umar M

535k watch mins

இந்த வகுப்பில் உமர் அவர்கள் வரவிருக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கான வரலாறு பகுதியில், மிக முக்கிய அங்கம் வகிக்கும் இந்திய தேசிய இயக்கத்தை பற்றி முழுவதுமாக ஆராய உள்ளோம் மற்றும் டிஎன்பிஎஸ்சி யில் கடந்த ஆண்டு கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் பற்றி விளக்கப்படும். ஆகவே அனைவரும் இந்த வகுப்பில் தவறாமல் கலந்து கொள்ளவும் .வகுப்பில் கொடுக்கப்படும் அனைத்து தரவுகளும் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் கொடுக்கப்படும்.

No internet connection