Company Logo
MarathiPractice & Strategy

पूर्वपरीक्षा एक्सप्रेस - भूगोल विषयाची तयारी

Mar 15, 2020 • 1h 20m

Ramesh Runwal

12M watch mins

या सत्रामध्ये डॉ रमेश रुणवाल सर "भूगोल विषयाची तयारी" या घटकावर सखोल चर्चासत्र घेणार आहेत. डॉ रमेश सरांना पुणे विद्यापीठ आणि BARTI, पुणे याठिकाणी ६ वर्षांपासून मार्गदर्शनाचा अनुभव आहे. हे सत्र राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा तसेच संयुक्त पूर्वपरीक्षा या परीक्षांसाठी उपयुक्त ठरेल. हे सत्र मराठीमध्ये घेण्यात येईल.

MarathiPractice & Strategy
warningNo internet connection