Company Logo
MarathiScience

PSI/STI/ASO/MPSC सामान्य विज्ञान: महाटेस्ट सिरीज-L5

Dec 5, 2020 • 1h 3m

Ashok Pawar

7M watch mins

या क्लासमध्ये अशोक पवार सर सामान्य विज्ञान विषयामध्ये प्रत्येक घटकावर योगाच्या काठिण्यपातळी नुसार प्रश्नांचे सराव करून येतील. प्रश्नाच्या स्वरूपात विज्ञानातील कठीन पूर्ण करून देतील. राज्यसेवा पूर्व व संयुक्त पूर्व- 2020 साठी अटक महत्त्वपूर्ण आहे

MarathiScience
Thumbnail
warningNo internet connection