Company Logo
MarathiHistory

PSI साठी इतिहास विषयाचा अभ्यास कसा करणार? कोणते संदर्भग्रंथ वाचावेत?

May 12, 2021 • 1h 12m

Santosh Chavan

9M watch mins

या क्लास मधे संतोष चव्हाण, संयुक्त परीक्षाद्वारे PSI बनण्यासाठी इतिहासाचे कोणते पुस्तक वाचावे ? इतिहासाची तयारी कशी करावी ? यावर स्ट्राटेजी लेक्चर घेणार आहेत. आपल्या मित्रांसह मोठ्या संख्येने जॉईन करा.

MarathiHistory
warningNo internet connection