Company Logo

MarathiEnvironment

पर्यावरण-ओझोन क्षरण व उपाय

May 26, 2020 • 1h 2m

Avatar

Abhijit Rathod

76M watch mins

ओझोन विघटन व त्याचे परिणाम,आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरावर त्यासाठी केलेले प्रयत्न याचा सखोल अभ्यास घेण्यात येईल येईल

MarathiEnvironment
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
MarathiEnvironment

कृषी अध्यादेश मुद्दा

Ended on Sep 21, 2020

Abhijit Rathod

More from Abhijit Rathod

Similar Plus Courses

warningNo internet connection