Company Logo

MarathiMarathi Grammar

पोलीस भरती प्रश्नोत्तरे - मराठी व्याकरण

Sep 2, 2021 • 59m

Avatar

Nilesh Harde

990K watch mins

या क्लास मध्ये आपल्याला पोलीस भरती गुरू हारदे सर आपल्याला 2019 ची पोलीस भरती तसेच अभ्यासक्रम संपूर्ण मार्गदर्शन करणार आहे...तसेच मराठी व्याकरण आणि सामन्य ज्ञान विशेषतः पंचायत राज अतिमहत्वा चे महत्वाचे प्रश्न घेणार आहेत की जे येणाऱ्या पोलीस भरतीच्या दृष्टीने महत्वाचे असेल.तसेच महत्वच्या टॉपिकवर चर्चा करणार आहे

MarathiMarathi Grammar
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
MarathiMarathi Grammar

महाराष्ट्र भरती तलाठी भुमिअभिलेख शिक्षक पोलीस महाडा मराठी संभाव्य प्र

Ended on Jan 3, 2022

Nilesh Rathod

More from Nilesh Harde

Similar Plus Courses

Thumbnail
ENROLL

Complete Course on GK

Starts on Jan 19, 2022 • 31 lessons

Kapil Kalkekar

warningNo internet connection