Company Logo
Marathi Indian Economy

पंचवार्षिक योजना प्रश्र्नोत्तरांच्या स्वरूपात

Sep 22, 2020 • 59m

Ajaykumar Gosavi

642k watch mins

नमस्कार मित्रांनो, मी अजयकुमार गोसावी. या क्लासमध्ये मी तुम्हाला अर्थशास्त्राची रिविजन प्रश्र्नोत्तरांच्या स्वरूपात करून घेणार आहे. याचा उपयोग तुम्हाला येणाऱ्या सर्व स्पर्धा परीक्षेसाठी होईल. या क्लासच्या नोट्स तुम्हाला मराठी मध्ये मिळेल.

No internet connection