edu-image
EN

Indian Polity & Governance

पंचायत राज करण्याची सोपी पद्धत जाणून घ्या सचिन वारूळकर सरांसोबत

Dec 16, 2020 • 48m

Avatar
badge

पंचायत राज करण्याची सोपी पद्धत जाणून घ्या सचिन वारूळकर सरांसोबत :- ह्या क्लास मध्ये सचिन वारूळकर सर स्पर्धा परीक्षेच्या सर्व पैलूंचा अभ्यास ह्या क्लास मध्ये करून घेणार आहे. हा क्लास MPSC परीक्षेच्या विविध परीक्षेची तयारी करणाऱ्या सर्व विध्यर्थ्याना उपयोग पडेल. कोर्से मध्ये मराठी भाषेमध्ये शिकवलं जाणार असुन नोट्स सुद्धा मराठी मधेच दिल्या जातील.

Read more

596 learners have watched


Similar Classes

More from Sachin Warulkar

Similar topic practice

Similar Plus Courses