Company Logo
GujaratiPolity

પંચાયતીરાજ નો પરિચય

Apr 13, 2021 • 1h 1m

Keyur Patel

2M watch mins

આ લાઇવ લેકચરમા પંચાયતીરાજ નો પરિચય પર ચર્ચા કરવામાં આવશે જે ATDO, બિન સચિવાલય જેવી પરીક્ષા મા ઉપયોગી બનશે.

GujaratiPolity
warningNo internet connection