Company Logo
MarathiPractice & Strategy

नफा तोटा - खूप सोप्या पद्धतीने आणि बेशिक पासून शिकणार आहोत.

Nov 22, 2020 • 1h 14m

Dnyaneshwar Chandrawanshi

10M watch mins

या क्लासमध्ये मी ज्ञानेश्वर चंद्रवंशी बुद्धिमत्ता व अंकगणित या विषयावर सराव पेपर घेणार आहे.. PSI/STI/ASO, तलाठी, ग्रामसेवक, पोलीस भरती, आरोग्य सेवक व इतर सरळसेवा मध्ये येणाऱ्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचे घटक येणाऱ्या काळामध्ये सराव प्रश्नपत्रिकेतुन तुम्हाला उपयुक्त ठरतील.

warningNo internet connection