Company Logo

MarathiMarathi Grammar

मराठी व्याकरण PYQ -१

Jun 10, 2021 • 21m

Avatar

Praful Pawar

14M watch mins

नमस्कार मी प्रफुल पवार unacademy educator in chief Praful pawar ( Prafullive) या क्लास मध्ये पोलीस भरती, आरोग्य विभाग, व सरळसेवा त्याचबरोबर अन्य परीक्षांकरिता उपयुक्त प्रश्नांचा अतिशय सोप्या पद्धतीने सराव करून घेतल्या जाणाऱ आहे

MarathiMarathi Grammar
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
MarathiMarathi Grammar

महाराष्ट्र भरती तलाठी लिपिक आरोग्य सेवक भुमिअभिलेख पोलीस मराठी प्रश्नस

Ended on Jan 20, 2022

Nilesh Rathod

More from Praful Pawar

Similar Plus Courses

warningNo internet connection