Company Logo

MarathiMarathi Grammar

मी तलाठी होणारच...पहिल्या प्रयत्नात 100% यशस्वी होण्याचा कानमंत्र...

Jul 26, 2021 • 1h 10m

Avatar

Pavan Deshpande

3M watch mins

सरलसेवा भरती. तलाठी भरती तसेच समकक्ष सरलसेवा पदामधे पहिल्या प्रयत्नात यशस्वी होन्यासाठी. अभ्यास कसा करावा, कोणती पुस्तक वापरावित.जास्तीत जास्त मार्क कसे मिळवावेत. जॉब करत तसेच महिला गृहिणी नी कसा अभ्यास करावा.. मार्गदर्शक- पवन देशपांडे (तलाठी)

MarathiMarathi Grammar
Thumbnail

Similar Classes

Thumbnail
MarathiMarathi Grammar

महाराष्ट्र भरती तलाठी लिपिक आरोग्य सेवक भुमिअभिलेख पोलीस मराठी प्रश्नस

Ended on Jan 20, 2022

Nilesh Rathod

More from Pavan Deshpande

Similar Plus Courses

warningNo internet connection