Company Logo

MarathiMaths and Reasoning

म्हाडा (MHADA) सरळसेवा भरती अभ्यासक्रम व नियोजन कशी असावी| IMP TOPIC

Sep 28, 2021 • 1h 2m

Avatar

Vikram Bondre

18M watch mins

या क्लासमध्ये विक्रम सर तुम्हाला माडा सरळ सेवा भरती साठी अभ्यासक्रम आणि अभ्यासाचे नियोजन त्यासोबतच महत्त्वाचे टॉपिक प्रत्येक पदासाठी कोण कोणते या संदर्भात संपूर्ण मार्गदर्शन करणार आहेत. हे लेक्चर सर्वांसाठी मोफत आहे VB100 हा Unlock Code वापरावा

MarathiMaths and Reasoning
Thumbnail

Similar Classes

ThumbnailLive
MarathiMaths and Reasoning

लसावी व मसावी बेसिक पासुन | Crack The Maths | MHADA| तलाठी |पोलीस 🎯

Lesson 1 • Started at 3:00 AM

Vikram Bondre

More from Vikram Bondre

Similar Plus Courses

warningNo internet connection