Company Logo
MarathiEnvironment

कृषी (Agriculture)

Oct 13, 2020 • 1h 7m

Vilas Pawar

3M watch mins

कृषी हा विषय अतिशय महत्वाचा आहे या विषयावर विलास पवार सर सविस्तर मार्गदर्शन करणार आहेत, याचा फायदा तुम्हाला ग्रामसेवक , कृषी अधिकारी ,कृषी विस्ताराधिकारी, राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा ,संयुक्त गट ब या परीक्षेसाठी होईल...

MarathiEnvironment
Thumbnail
warningNo internet connection