Company Logo
MarathiEnvironment

कृषी अध्यादेश मुद्दा

Sep 21, 2020 • 1h 4m

Abhijit Rathod

67M watch mins

सरकारने कृषी संबंधी जे तीन अध्यादेश काढलेले होते तो सध्या भारतीय राजकारणातील वादग्रस्त विषय ठरलेला आहे त्यासंबंधी सखोल विश्लेषण करण्यात येईल

MarathiEnvironment
Thumbnail
warningNo internet connection