Company Logo
MarathiState Board Summary

क्रमिक पुस्तकांची उजळणी - वर्ग ६ - विषय - विज्ञान

Apr 23, 2021 • 1h 4m

Swarashri Wagh

11M watch mins

या लेक्चर मध्ये डॉ स्वरश्री वाघ विज्ञान या विषयातील महत्वपूर्ण संकल्पना क्रमिक पुस्तकांच्या माध्यमातून समजावून सांगणार आहेत. या सर्व संकल्पना परीक्षाभिमुख आहेत

MarathiState Board Summary
warningNo internet connection