Company Logo
MarathiState Board Summary

क्रमिक पुस्तकांची उजळणी - वर्ग ६ विषय विज्ञान

Apr 22, 2021 • 1h 1m

Swarashri Wagh

11M watch mins

या लेक्चर मध्ये डॉ स्वरश्री वाघ विज्ञान या विषयाला परीक्षाभिमुख पद्धतीने शिकवणार आहे ,येऊन गेलेले प्रश्न त्यांच्या आधारे या विषयाला सोप्या भाषेत समजावून सांगणार आहे

MarathiState Board Summary
warningNo internet connection