Company Logo
MarathiState Board Summary

क्रमिक पुस्तकांची उजळणी - विषय विज्ञान - वर्ग -६

Apr 18, 2021 • 1h 2m

Swarashri Wagh

11M watch mins

या लेक्चर मध्ये डॉ स्वरश्री वाघ विज्ञान विषयाला क्रमिक पुस्तकांच्या माध्यमातून सोपे करून देणार आहे .विज्ञानातील सर्व संकल्पना विश्लेषण सहित व परीक्षाभिमुख पद्धतीने देण्यात येणार आहे

MarathiState Board Summary
warningNo internet connection