Company Logo
MarathiScience

क्रमिक पुस्तकांची उजळणी - विषय - विज्ञान - वर्ग ६ - प्रकरण १ व २

Apr 15, 2021 • 1h 11m

Swarashri Wagh

11M watch mins

या लेक्चर मध्ये डॉ स्वरश्री वाघ विज्ञान विषयाला सोपे करून देण्यासाठी क्रमिक पासूनच शिकवणे सुरु करीत आहे ,तर या लेक्चर चा लाभ सर्व विद्यार्थ्यांनी घ्यावा .

MarathiScience
warningNo internet connection